Ostron (Ostrea edulis) i Kosterhavets nationalpark

Om publikationen

Löpnummer: 2014:43

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 30

Publikationstyp: Rapport

Studien visar på utbredning och täthet av ostron inom nationalparken skattad med hjälp av en ny videometod som även kan användas för kartläggning av andra arter.

Kontakt