Ostron (Ostrea edulis) i Kosterhavets nationalpark

Om publikationen

Löpnummer:
2014:43
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
30
Publikationstyp:
Rapport

Studien visar på utbredning och täthet av ostron inom nationalparken skattad med hjälp av en ny videometod som även kan användas för kartläggning av andra arter.

Kontakt