Om kvinnor och män i Västra Götalands län – en statistikbok 2014

Om publikationen

Löpnummer:
2014:29
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
35
Publikationstyp:
Rapport

Regional statistik som är könsuppdelad inom kategorierna hälsa, utbildning, barn och familj, förvärvsarbete, inkomst, kriminalitet samt makt och inflytande.

Publikationen går att beställa i pappersformat.Namn på publikationen


Kontakt