Ökar antalet hudcancerfall? Analys av utvecklingen i Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer:
2014:18
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport

Både internationellt, i Sverige och i Västra Götaland har antalet hudcancerfall ökat kraftigt under de senaste 20-30 åren. Ultraviolett (UV-strålning) är den viktigaste yttre riskfaktorn. Våra solvanor är troligtvis den främsta anledningen till att allt fler drabbas av hudcancer. Den finns en stark koppling mellan att bränna sig ofta, speciellt i yngre år, och att drabbas av malignt melanom som är den farligaste formen av hudcancer.

Kontakt