Ökar antalet hudcancerfall? Analys av utvecklingen i Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer: 2014:18

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 28

Publikationstyp: Rapport

Både internationellt, i Sverige och i Västra Götaland har antalet hudcancerfall ökat kraftigt under de senaste 20-30 åren. Ultraviolett (UV-strålning) är den viktigaste yttre riskfaktorn. Våra solvanor är troligtvis den främsta anledningen till att allt fler drabbas av hudcancer. Den finns en stark koppling mellan att bränna sig ofta, speciellt i yngre år, och att drabbas av malignt melanom som är den farligaste formen av hudcancer.

Kontakt