Missionshus och missionskyrkor - inventering inom Svenska Missionskyrkan i Västra Götaland

Om publikationen

Löpnummer: 2014:34

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 2 096

Publikationstyp: Rapport

Kulturhistorisk inventering av missionshus och missionskyrkor i Västra Götalands län. Sammanfattning med analys och kommunvisa bilagor med enskilda objekt.

Kontakt