Missionshus och missionskyrkor - inventering inom Svenska Missionskyrkan i Västra Götaland

Om publikationen

Löpnummer:
2014:34
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
2 096
Publikationstyp:
Rapport

Kulturhistorisk inventering av missionshus och missionskyrkor i Västra Götalands län. Sammanfattning med analys och kommunvisa bilagor med enskilda objekt.

Kontakt