Miljöövervakning i Västra Götalands län 2015-2020

Om publikationen

Löpnummer:
2014:57
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
123
Publikationstyp:
Rapport

Ungefär vart sjätte år revideras programmen för den regionala miljöövervakningen. Detta program redovisar Länsstyrelsens planerade miljöövervakning i Västra Götalands län under åren 2015 till och med 2020. Annan övervakning i länet redovisas även kortfattat.

Kontakt