Miljöövervakning i Västra Götalands län 2015-2020

Om publikationen

Löpnummer: 2014:57

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 123

Publikationstyp: Rapport

Ungefär vart sjätte år revideras programmen för den regionala miljöövervakningen. Detta program redovisar Länsstyrelsens planerade miljöövervakning i Västra Götalands län under åren 2015 till och med 2020. Annan övervakning i länet redovisas även kortfattat.

Kontakt