Miljöövervakning av rikkärr i Västra Götalands län 2011-2013

Om publikationen

Löpnummer:
2014:39
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
67
Publikationstyp:
Rapport

Miljöövervakning av rikkärr i Västra Götalands län 2011-2013. 20 kärr besökta varje år, nya kärr har slumpats ut varje år från ett totalskikt.

Kontakt