Miljöövervakning av rikkärr i Västra Götalands län 2011-2013

Om publikationen

Löpnummer: 2014:39

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 67

Publikationstyp: Rapport

Miljöövervakning av rikkärr i Västra Götalands län 2011-2013. 20 kärr besökta varje år, nya kärr har slumpats ut varje år från ett totalskikt.

Kontakt