Miljöövervakning av gaddsteklar

Om publikationen

Löpnummer:
2014:31
Diarienummer:
1403-168X
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
42
Publikationstyp:
Rapport

Miljöövervakning av gaddsteklar på 11 platser i länet. Metoden har varit färgskålar och pollinatörsslingor. Totalt hittades 116 arter av gaddsteklar och i genomsnitt 25±9 arter på varje plats, vilket är lika många arter som de senaste åren, men färre individer.

Kontakt