Miljöövervakning av gaddsteklar

Om publikationen

Löpnummer: 2014:31

Diarienummer: 1403-168X

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 42

Publikationstyp: Rapport

Miljöövervakning av gaddsteklar på 11 platser i länet. Metoden har varit färgskålar och pollinatörsslingor. Totalt hittades 116 arter av gaddsteklar och i genomsnitt 25±9 arter på varje plats, vilket är lika många arter som de senaste åren, men färre individer.

Kontakt