Marint mikroskopiskt skräp – undersökning längs svenska västkusten 2013 och 2014

Om publikationen

Löpnummer: 2014:52

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 24

Publikationstyp: Rapport

Undersökning av filtrerat havsvatten på 14 stationer längs västkusten med avseende på koncentration av marint mikroskopiskt skräp. Halter av olika typer av skräp samt eventuella källor till utsläpp.

Kontakt