Marint mikroskopiskt skräp – undersökning längs svenska västkusten 2013 och 2014

Om publikationen

Löpnummer:
2014:52
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport

Undersökning av filtrerat havsvatten på 14 stationer längs västkusten med avseende på koncentration av marint mikroskopiskt skräp. Halter av olika typer av skräp samt eventuella källor till utsläpp.

Kontakt