Länsstyrelsens åtgärdsplan för en bättre vattenmiljö - Prioriterat åtgärdsarbete 2013-2015

Om publikationen

Löpnummer:
2014:51
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
221
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten visar behovet samt prioritering av åtgärder Länsstyrelsen behöver genomföra för att uppnå en bättre vattenmiljö inom Västra Götalands län.

Kontakt