Länsstyrelsens åtgärdsplan för en bättre vattenmiljö - Prioriterat åtgärdsarbete 2013-2015

Om publikationen

Löpnummer: 2014:51

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 221

Publikationstyp: Rapport

Rapporten visar behovet samt prioritering av åtgärder Länsstyrelsen behöver genomföra för att uppnå en bättre vattenmiljö inom Västra Götalands län.

Kontakt