Kulturarv och klimatförändringar i Västra Götaland

Om publikationen

Löpnummer:
2014:37
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
23
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten är en beskrivning av ett projekt, en metod för att analysera klimatförändringarnas påverkan på kulturarvet inom Västra Götalands län.

Kontakt