Kulturarv och klimatförändringar i Västra Götaland

Om publikationen

Löpnummer: 2014:37

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 23

Publikationstyp: Rapport

Rapporten är en beskrivning av ett projekt, en metod för att analysera klimatförändringarnas påverkan på kulturarvet inom Västra Götalands län.

Kontakt