Kalkning och bottenfauna

Om publikationen

Löpnummer:
2014:42
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport

En beskrivning hur bottenfaunan i kalkade vattendrag har förändrats till följd av genomförda kalkningsåtgärder.

Kontakt