Kalkning och bottenfauna

Om publikationen

Löpnummer: 2014:42

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 32

Publikationstyp: Rapport

En beskrivning hur bottenfaunan i kalkade vattendrag har förändrats till följd av genomförda kalkningsåtgärder.

Kontakt