Inventering av sydlig sotlav och ladparasitspik i Västra Götalands län 2013

Om publikationen

Löpnummer: 2014:26

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 39

Publikationstyp: Rapport

En inventering av sydlig sotlav och ladparasitspik på 47 äldre omålade byggnader i Västra Götalands län. Ett fynd av sydlig sotlav gjordes.Namn på publikationen


Kontakt