Inventering av sydlig sotlav och ladparasitspik i Västra Götalands län 2013

Om publikationen

Löpnummer:
2014:26
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
39
Publikationstyp:
Rapport

En inventering av sydlig sotlav och ladparasitspik på 47 äldre omålade byggnader i Västra Götalands län. Ett fynd av sydlig sotlav gjordes.Namn på publikationen


Kontakt