Inventering av stortapetserarbi i Västra Götalands län 2013

Om publikationen

Löpnummer: 2014:23

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 26

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport redovisar resultatet av en inventering av stortapetserarbi under 2013. Syftet med inventeringen har varit att i två utvalda områden i Västra Götalands län finna moderna förekomstlokaler för arten som omfattas av ett nationellt åtgärdsprogram.

Kontakt