Inventering av stortapetserarbi i Västra Götalands län 2013

Om publikationen

Löpnummer:
2014:23
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
26
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport redovisar resultatet av en inventering av stortapetserarbi under 2013. Syftet med inventeringen har varit att i två utvalda områden i Västra Götalands län finna moderna förekomstlokaler för arten som omfattas av ett nationellt åtgärdsprogram.

Kontakt