Inventering av skalbaggar knutna till död tall i Vänerskärgården

Om publikationen

Löpnummer: 2014:38

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 19

Publikationstyp: Rapport

Under sommaren 2013 eftersöktes skalbaggar knutna till äldre död och nydöd tallved i delar av Vänerskärgården i Västra Götalands län. Inga fynd av de eftersökta åtgärdsprogramarterna gjordes i något av de tre inventeringsområdena Brommö, Kållands eller Kalvö skärgårdar.

Kontakt