Inventering av skalbaggar knutna till död tall i Vänerskärgården

Om publikationen

Löpnummer:
2014:38
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
19
Publikationstyp:
Rapport

Under sommaren 2013 eftersöktes skalbaggar knutna till äldre död och nydöd tallved i delar av Vänerskärgården i Västra Götalands län. Inga fynd av de eftersökta åtgärdsprogramarterna gjordes i något av de tre inventeringsområdena Brommö, Kållands eller Kalvö skärgårdar.

Kontakt