Havsstrandängar och klimatförändringar - hot och åtgärder

Om publikationen

Löpnummer:
2014:69
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Rapport

Analys av var havsstrandängar kan inta högre marklägen vid havsnivåökning och vilken markanvändning som finns där idag. Åtgärder för att bevara strandängarnas naturvärden i framtiden.

Kontakt