Havsstrandängar och klimatförändringar - hot och åtgärder

Om publikationen

Löpnummer: 2014:69

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 16

Publikationstyp: Rapport

Analys av var havsstrandängar kan inta högre marklägen vid havsnivåökning och vilken markanvändning som finns där idag. Åtgärder för att bevara strandängarnas naturvärden i framtiden.

Kontakt