Handlingsplan för Länsstyrelsens arbete med jämställdhet och jämlikhet 2014-2017

Om publikationen

Löpnummer: 2014:14

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 32

Publikationstyp: Rapport

Handlingsplanen är ett stöd i att integrera ett rättighetsperspektiv i hela Länsstyrelsens verksamhet. Planen syftar även till att stärka kopplingen mellan jämställdhet och Länsstyrelsens andra uppdrag kring mänskliga rättigheter.

Uppdaterad 2016-02-12

Kontakt