Guide till lokalt arbete med miljömål

Om publikationen

Löpnummer: 2014:54

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 114

Publikationstyp: Rapport

Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän och politiker.

Kontakt