Förvaltningsplan för varg, lodjur och kungsörn 2015-2019

Om publikationen

Löpnummer: 2014:56

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 25

Publikationstyp: Rapport

Plan för hur rovdjuren i Västra Götalands län ska förvaltas under perioden 2015-2019.

Kontakt