Förvaltningsplan för varg, lodjur och kungsörn 2015-2019

Om publikationen

Löpnummer:
2014:56
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
25
Publikationstyp:
Rapport

Plan för hur rovdjuren i Västra Götalands län ska förvaltas under perioden 2015-2019.

Kontakt