Förslag till Miljökvalitetsnormer för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021

Om publikationen

Löpnummer:
2014:64
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
203
Publikationstyp:
Rapport

Vattendelegationen i Västerhavet har tagit beslut om samrådsunderlag till miljökvalitetsnormer för Västerhavets vattendistrikt.

Tabellerna över MKN är bilaga 8 till Förslag på förvaltningsplan. Tabellerna innehåller förslag till vilka miljökvalitetsnormer som ska gälla för distriktens vatten.

Tabeller med förslag på miljökvalitetsnormer för varje vattenförekomst trycks inte utan är endast tillgängliga digitalt.

Från mitten av december kommer det att vara möjligt att i VISS lämna synpunkter och kompletterande information per vattenförekomst. Mer information kommer.

Samrådet pågår under perioden 1 november 2014 till 30 april 2015.

Kontakt

Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt