Förslag till Åtgärdsplan för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021

Om publikationen

Löpnummer:
2014:65
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
350
Publikationstyp:
Rapport

Vattendelegationen i Västerhavet har tagit beslut om samrådsunderlag till åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt.

Åtgärdsprogrammet beskriver de åtgärder som bedöms nödvändiga för att de beslutade miljökvalitetsnormerna ska uppnås i tid. Det handlar dels om att utveckla styrmedel, dels om konkreta förbättringar av vattenmiljön. Åtgärderna som beskrivs i programmet riktar sig till myndigheter och kommuner.

Bilaga 1 - Sammanställningar per åtgärdsområde, är en del av åtgärdsprogrammet för Västerhavets vattendistrikt och
utgörs av en sammanfattning för distriktets 43 åtgärdsområde

Kontakt

Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt