Flodpärlmusslans status i Västra Götaland

Om publikationen

Löpnummer:
2014:12
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
37
Publikationstyp:
Rapport

– En inventering av nio av länets musselvattendrag 2013.

Rapport innehåller resultatet från de inverteringar av flodpärlmussla som gjordes i nio vattendrag under 2013. Situationen ser fortfarande mörk ut för de flesta populationer av flodpärlmusslan. Glädjande nog var dock att den övre delen av Tidan visar på stora tätheter av musslor samt att det finns föryngring där.

Kontakt