Fisk- och fiskevårdsplan för Vänern

Om publikationen

Löpnummer: 2014:06

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 174

Publikationstyp: Rapport

Fisk- och fiskevårdsplanen är en nulägesbeskrivning av Vänerns fiskarter, deras status samt de olika fiskeintressena i sjön. Förslag på åtgärder och förändrad förvaltning finns också.Namn på publikationen


Kontakt