Risk för vattenbrist i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fisk- och fiskevårdsplan för Vänern

Om publikationen

Löpnummer:
2014:06
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
174
Publikationstyp:
Rapport

Fisk- och fiskevårdsplanen är en nulägesbeskrivning av Vänerns fiskarter, deras status samt de olika fiskeintressena i sjön. Förslag på åtgärder och förändrad förvaltning finns också.Namn på publikationen


Kontakt