Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län 2014

Om publikationen

Löpnummer:
2014:47
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
72
Publikationstyp:
Rapport

En sammanställning och analys av läget på bostadsmarknaden i Västra Götalands län, nedbrutet i delregioner. Rapporten behandlar bostadsmarknadsläget, bostadsplanering/byggande.

Kontakt