Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län 2014

Om publikationen

Löpnummer: 2014:47

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 72

Publikationstyp: Rapport

En sammanställning och analys av läget på bostadsmarknaden i Västra Götalands län, nedbrutet i delregioner. Rapporten behandlar bostadsmarknadsläget, bostadsplanering/byggande.

Kontakt