Behovsutredning för tillsyn enligt miljöbalken 2014-2016

Om publikationen

Löpnummer:
2014:20
Diarienummer:
1403-168x
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsens bedömning av vilken tillsynsinsats som behövs för att de nationella miljökvalitetsmålen, miljökvalitetsnormer och åtgärdsplaner ska uppnås. Behovet är stort.

Kontakt