Behovsutredning för tillsyn enligt miljöbalken 2014-2016

Om publikationen

Löpnummer: 2014:20

Diarienummer: 1403-168x

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 48

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsens bedömning av vilken tillsynsinsats som behövs för att de nationella miljökvalitetsmålen, miljökvalitetsnormer och åtgärdsplaner ska uppnås. Behovet är stort.

Kontakt