Askskottsjuka – ett fortsatt hot mot våra skyddsvärda askar

Om publikationen

Löpnummer:
2014:17
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
29
Publikationstyp:
Rapport

Inventering visar att 84 procent av de skyddsvärda askarna i länet drabbats av askskottsjuka jämfört med 62% 2009. Dödlighet har ökat till 2,1 procent per år. Rekommendationen är att låta alla sjuka askar stå kvar om de inte utgör en säkerhetsrisk.

Publikationen finns att beställa i pappersformat.Namn på publikationen


Kontakt