Växtplankton i fem sjöar i Västra Götalands län 2012

Om publikationen

Löpnummer: 2013:54

Diarienummer: saknas

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 37

Publikationstyp: Rapport

Tre regionala referenssjöar Fisjön, Stora Galten och Torr-gårdsvattnet samt två sjöar i Örekilsälven Ellenösjön och Östersjön provtogs och analyserades. Fisjön och Torrgårds-vattnet har få arter vilket visar på försurning medan artsam-mansättningen i Ellenösjön och Östersjön visar på övergöd-ningsproblem. Det finns dock en tendens till att andelen blågröna bakterier minskar i dessa sjöar vilket är en positiv utveckling.

Kontakt