Växtplankton i fem sjöar i Västra Götalands län 2012

Om publikationen

Löpnummer:
2013:54
Diarienummer:
saknas
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
37
Publikationstyp:
Rapport

Tre regionala referenssjöar Fisjön, Stora Galten och Torr-gårdsvattnet samt två sjöar i Örekilsälven Ellenösjön och Östersjön provtogs och analyserades. Fisjön och Torrgårds-vattnet har få arter vilket visar på försurning medan artsam-mansättningen i Ellenösjön och Östersjön visar på övergöd-ningsproblem. Det finns dock en tendens till att andelen blågröna bakterier minskar i dessa sjöar vilket är en positiv utveckling.

Kontakt