Uppföljning av taxa för miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll

Om publikationen

Löpnummer: 2013:28

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 37

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen har gjort en uppföljning av kommunernas tillsynstaxor för miljöbalkstillsyn respektive kontroll enligt livsmedelslagen. Målet var bl.a. att få en aktuell bild av hela länet ett givet år, i detta fall 2012.

Kontakt