Uppföljning av taxa för miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll

Om publikationen

Löpnummer:
2013:28
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
37
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen har gjort en uppföljning av kommunernas tillsynstaxor för miljöbalkstillsyn respektive kontroll enligt livsmedelslagen. Målet var bl.a. att få en aktuell bild av hela länet ett givet år, i detta fall 2012.

Kontakt