Uppföljning av ostronört 2013, i Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer: 2013:98

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 24

Publikationstyp: Rapport

Uppföljning av växtlokaler för ostronört och jämförelse med tidigare data från 2009.

Kontakt