Uppföljning av ostronört 2013, i Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer:
2013:98
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport

Uppföljning av växtlokaler för ostronört och jämförelse med tidigare data från 2009.

Kontakt