Uppföljning av martorn 2013, Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer:
2013:97
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
45
Publikationstyp:
Rapport

Uppföljning av växtlokaler för martorn samt jämförelse med tidigare uppföljningsdata från 2009.

Kontakt