Uppföljning av martorn 2013, Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer: 2013:97

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 45

Publikationstyp: Rapport

Uppföljning av växtlokaler för martorn samt jämförelse med tidigare uppföljningsdata från 2009.

Kontakt