Stinkpadda, inventering och övervakning

Om publikationen

Löpnummer: 2013:18

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 48

Publikationstyp: Rapport

Hällkar på 49 öar i 17 rutor inventerades efter stinkpadda sommaren 2012. En ny lokal hittades, men i de fem rutor med tidigare kända fynd återfanns stinkpaddan endast i två rutor.

Kontakt