Stigande vatten och kustnära kulturmiljöer

Om publikationen

Löpnummer: 2013:77

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 34

Publikationstyp: Rapport

Översiktlig sårbarhets- och konsekvensanalys. Rapporten redovisar hur en stigande havsnivå kommer att påverka den kustnära bebyggelsen, en översiktlig sårbarhetsanalys för år 2100.

Kontakt