Stigande vatten och kustnära kulturmiljöer

Om publikationen

Löpnummer:
2013:77
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
34
Publikationstyp:
Rapport

Översiktlig sårbarhets- och konsekvensanalys. Rapporten redovisar hur en stigande havsnivå kommer att påverka den kustnära bebyggelsen, en översiktlig sårbarhetsanalys för år 2100.

Kontakt