Social hållbarhet – årsbok om arbetet vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2012

Om publikationen

Löpnummer: 2013:22

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 106

Publikationstyp: Rapport

En årsbok som beskriver enheten för social hållbarhets arbete under 2012

Kontakt