Skyddad natur i ett förändrat klimat

Om publikationen

Löpnummer:
2013:74
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
45
Publikationstyp:
Rapport

Effekter av förväntade klimatförändringar i naturen, med fokus på strandängar och ädellövmiljöer. Förslag till skötselåtgärder för att minska de negativa effekterna i skyddade områden.

Kontakt