Skyddad natur i ett förändrat klimat

Om publikationen

Löpnummer: 2013:74

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 45

Publikationstyp: Rapport

Effekter av förväntade klimatförändringar i naturen, med fokus på strandängar och ädellövmiljöer. Förslag till skötselåtgärder för att minska de negativa effekterna i skyddade områden.

Kontakt