Risk- och sårbarhetsanalys 2013

Om publikationen

Löpnummer: 2013:93

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 92

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen ska årligen analysera risker och sårbarheter inom länet som synnerligen kan försämra förmågan till verksamhet. Rapporten innehåller en utförlig beskrivning av det arbete som genomförts under 2013.

Kontakt