Risk- och sårbarhetsanalys 2013

Om publikationen

Löpnummer:
2013:93
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
92
Publikationstyp:
Rapport

Länsstyrelsen ska årligen analysera risker och sårbarheter inom länet som synnerligen kan försämra förmågan till verksamhet. Rapporten innehåller en utförlig beskrivning av det arbete som genomförts under 2013.

Kontakt