Miljöövervakning av rikkärr - 2012

Om publikationen

Löpnummer:
2013:17
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
26
Publikationstyp:
Rapport

Övervakning av 20 rikkärr inom den regionala miljöövervakningen. Samtliga rikkärr är mer eller mindre negativt påverkade och enbart två stycken hävdas genom bete.

Kontakt