Miljöövervakning av rikkärr - 2012

Om publikationen

Löpnummer: 2013:17

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 26

Publikationstyp: Rapport

Övervakning av 20 rikkärr inom den regionala miljöövervakningen. Samtliga rikkärr är mer eller mindre negativt påverkade och enbart två stycken hävdas genom bete.

Kontakt