Miljökvalitetsnormer om luft i planering och rättstillämpning

Om publikationen

Löpnummer:
2013:43
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
80
Publikationstyp:
Rapport

Den här rapporten grundar sig på en kartläggning under 2012/2013 av vägledande rättsfall samt praktikfall i ett urval av de kommuner som har eller har haft överskridanden av miljökvalitetsnormer för utomhusluft. I rapporten åskådliggörs hur miljökvalitetsnormer för luft har använts i planeringen, genom redovisning av några aktuella planärenden och rättsfall.

Kontakt