Miljökvalitetsmålen i den fysiska planeringen

Om publikationen

Löpnummer:
2013:05
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport

Syftet med denna skrift är att öka kunskapen om miljökvalitetsmålen, hur de kan användas som utgångspunkt för den fysiska planeringen och för att ge inspiration för att utveckla arbetet med miljökvalitetsmålen i den fysiska planeringen.

Kontakt