Medborgardialog i fokus FÖP Åbyfjorden

Om publikationen

Löpnummer:
2013:50
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Rapport

Om arbetet med att göra boende och näringsidkare delaktiga i fysisk planering, fördjupad översiktsplan för området runt Åbyfjorden i Bohuslän, Sverige. Ekosystem-ansatsen användes som pedagogiskt verktyg och fungerade bra. Utökad dialog med lokalsamhället kan ge ett värdefullt inspel i arbetet för att balansera utveckling och bevarande i kustnära landsbygdsområden.

Kontakt