Medborgardialog i fokus FÖP Åbyfjorden

Om publikationen

Löpnummer: 2013:50

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 40

Publikationstyp: Rapport

Om arbetet med att göra boende och näringsidkare delaktiga i fysisk planering, fördjupad översiktsplan för området runt Åbyfjorden i Bohuslän, Sverige. Ekosystem-ansatsen användes som pedagogiskt verktyg och fungerade bra. Utökad dialog med lokalsamhället kan ge ett värdefullt inspel i arbetet för att balansera utveckling och bevarande i kustnära landsbygdsområden.

Kontakt