Marinbiologisk inventering i Brattens djupravin

Om publikationen

Löpnummer:
2013:102
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
52
Publikationstyp:
Rapport

En redovisning av en marinbiologisk inventering med dropkamera av de marina naturvärdena i ravinsystemet i Natura 2000-området Bratten.

Kontakt