Marinbiologisk inventering i Brattens djupravin

Om publikationen

Löpnummer: 2013:102

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 52

Publikationstyp: Rapport

En redovisning av en marinbiologisk inventering med dropkamera av de marina naturvärdena i ravinsystemet i Natura 2000-området Bratten.

Kontakt