Lähäckar

Om publikationen

Löpnummer:
2013:91
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
52
Publikationstyp:
Rapport

Kompendium om val av form och arter för lähäckar i jordbruk och yrkesmässig trädgårdsodling.

Kontakt