Lähäckar

Om publikationen

Löpnummer: 2013:91

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 52

Publikationstyp: Rapport

Kompendium om val av form och arter för lähäckar i jordbruk och yrkesmässig trädgårdsodling.

Kontakt