Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse skyddad enligt PBL.

Om publikationen

Löpnummer: 2013:56

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 118

Publikationstyp: Rapport

En sammanställning av resultatet av projektet Räkna Q i Västra Götalands län. Rapporten ingår som en del i projektet Nationell analys kul-turhistoriskt värdefull bebyggelse skyddad enligt PBL. Se vidare rapport nr 2013:13 Länsstyrelsen Östergötland

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse skyddad enligt PBL. En sammanställning av resultatet av projektet Räkna Q i Västra Götalands län - Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Rapporten ingår som en del i projektet Nationell analys kul-turhistoriskt värdefull bebyggelse skyddad enligt PBL.       

Kontakt