Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse skyddad enligt PBL.

Om publikationen

Löpnummer:
2013:56
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
118
Publikationstyp:
Rapport

En sammanställning av resultatet av projektet Räkna Q i Västra Götalands län. Rapporten ingår som en del i projektet Nationell analys kul-turhistoriskt värdefull bebyggelse skyddad enligt PBL. Se vidare rapport nr 2013:13 Länsstyrelsen Östergötland

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse skyddad enligt PBL. En sammanställning av resultatet av projektet Räkna Q i Västra Götalands län - Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Rapporten ingår som en del i projektet Nationell analys kul-turhistoriskt värdefull bebyggelse skyddad enligt PBL.       

Kontakt