Kriterier för tributyltenn, Irgarol och diuron i muddermassor som omhändertas på land

Om publikationen

Löpnummer: 2013:37

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 62

Publikationstyp: Rapport

Innehåller kriterier för bedömning av mudder-massor som uppkommer i mindre muddrings-projekt. Tänkta som hjälpmedel för utförare och tillsynsmyndigheter för att bedöma förorenings-nivåer, om farligt avfall, om kan återvinnas, läggas på deponier för inert, icke-farligt eller farligt avfall.

Kontakt