Kriterier för tributyltenn, Irgarol och diuron i muddermassor som omhändertas på land

Om publikationen

Löpnummer:
2013:37
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
62
Publikationstyp:
Rapport

Innehåller kriterier för bedömning av mudder-massor som uppkommer i mindre muddrings-projekt. Tänkta som hjälpmedel för utförare och tillsynsmyndigheter för att bedöma förorenings-nivåer, om farligt avfall, om kan återvinnas, läggas på deponier för inert, icke-farligt eller farligt avfall.

Kontakt