Konsekvenser på naturvärden av skred, erosions- och översvämningsåtgärder

Om publikationen

Löpnummer:
2013:49
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
46
Publikationstyp:
Rapport

Syftet med rapporten är att visa hur åtgärder mot skred, erosion och översvämningar påverkar naturvärden. Kunskapen gör det möjligt att naturvårdsanpassa åtgärderna. Rapporten innehåller beskrivningar av olika åtgärder; hur de påverkar naturvärden och hur de kan förbättras för att inte skada naturvärden i vattendrag och dess kringliggande miljöer.

Kontakt