Konsekvenser på naturvärden av skred, erosions- och översvämningsåtgärder

Om publikationen

Löpnummer: 2013:49

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 46

Publikationstyp: Rapport

Syftet med rapporten är att visa hur åtgärder mot skred, erosion och översvämningar påverkar naturvärden. Kunskapen gör det möjligt att naturvårdsanpassa åtgärderna. Rapporten innehåller beskrivningar av olika åtgärder; hur de påverkar naturvärden och hur de kan förbättras för att inte skada naturvärden i vattendrag och dess kringliggande miljöer.

Kontakt