Klimatanpassning i kustzonen - Tillämpning av handboken stigande vatten

Om publikationen

Löpnummer:
2013:36
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
52
Publikationstyp:
Rapport

Handboken stigande vatten har testats i tre kustkommuner i Sverige och Norge. Rapporten ger synpunkter på handboken och förslag på hur den skulle kunna tillämpas mer fördelaktigt.

Kontakt