Klimatanpassning i kustzonen - Tillämpning av handboken stigande vatten

Om publikationen

Löpnummer: 2013:36

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 52

Publikationstyp: Rapport

Handboken stigande vatten har testats i tre kustkommuner i Sverige och Norge. Rapporten ger synpunkter på handboken och förslag på hur den skulle kunna tillämpas mer fördelaktigt.

Kontakt