Jämställt Västra Götaland - Länsövergripande strategi för jämställdhetsintegrering 2014-2018

Om publikationen

Löpnummer: 2013:99

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-168x

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 39

Publikationstyp: Rapport

Rapport omslag

Jämställt Västra Götaland 2014-2018 är en plattform för arbetet med jämställdhetsintegrering i länet. Syftet är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart arbete där vi gemensamt lyfter goda exempel, skapar likvärdighet i länet och möjliggör samordning och erfarenhetsutbyte.

Kontakt