Inventeringar av kalkhällmarker i östra Dalsland

Om publikationen

Löpnummer:
2013:20
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport

Stickprovsinventeringar av fjärilar, bin, lavar, mossor och svampar i anslutning till kalkhällmarkerna i östra Dalsland. Totalt påträffades 24 rödlistade arter under inventeringarna. För vissa av de påträffade arterna utgör de dalsländska kalkhällarna den huvudsakliga utbredningen i landet.

Kontakt