Inventering av skaftslamkrypa

Om publikationen

Löpnummer:
2013:02
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
54
Publikationstyp:
Rapport

Inventering av skaftslamkrypa, Elatine hexandra, i Västra Götalands län 2012. Urval av kända lokaler.

Kontakt