Inventering av skaftslamkrypa

Om publikationen

Löpnummer: 2013:02

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 54

Publikationstyp: Rapport

Inventering av skaftslamkrypa, Elatine hexandra, i Västra Götalands län 2012. Urval av kända lokaler.

Kontakt