Inventering av bibagge i täkter

Om publikationen

Löpnummer: 2013:15

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 32

Publikationstyp: Rapport

Systematisk och riktad inventering av bibagge och vårsidenbi i 5 x 5 km-rutor i Västra Götalands län. Bibagge hittades i 19 procent av rutorna och en skattning ger att bibagge bör kunna hittas i 43 rutor i länet.

Kontakt