Interkalibrering av en effektbaserad metod för att studera påverkan av föroreningar i marina organismer

Om publikationen

Löpnummer:
2013:70
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport

För att kunna samordna och jämföra resultat mellan länder i arbetet med övervakningen av havet är det en förutsättning att alla utförare använder samma metoder. Ett sätt att kvalitetssäkra detta arbete är att samla utförare och jämföra tillvägagångssätt och analysmetoder, en så kallad interkalibrering.

Kontakt