Helårs- eller fritidsboende - Uppföljning av detaljplaner för bostäder i norra Bohusläns kustzon

Om publikationen

Löpnummer:
2013:12
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
60
Publikationstyp:
Rapport

Attraktiva markresurser i Bohusläns kustzon tas i snabb takt i anspråk för bebyggelse. Studien undersöker hur stor andel av den tillskapade bebyggelsen som används för helårsboende.

Kontakt