Helårs- eller fritidsboende - Uppföljning av detaljplaner för bostäder i norra Bohusläns kustzon

Om publikationen

Löpnummer: 2013:12

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 60

Publikationstyp: Rapport

Attraktiva markresurser i Bohusläns kustzon tas i snabb takt i anspråk för bebyggelse. Studien undersöker hur stor andel av den tillskapade bebyggelsen som används för helårsboende.

Kontakt